Manažment kvality a certifikáty

VYBO Electric je moderní high-tech společnost, která věnuje velkou pozornost kvalitě, životnímu prostředí, bezpečnosti a přesnosti a efektivitě práce a energie ve výrobě. Je proto držitelem mnoha certifikátů a systémů kontroly kvality.

Naší prioritou je kontrola kvality.

Mezi základní certifikáty patří:

 

ISO9001

Norma ISO 9001 Systém řízení kvality je nejpopulárnějším světovým standardem pro zlepšování kvality

vybo electric iso 90001
vybo electric vinutí

ISO14001

Účelem systémů environmentálního managementu ISO 14001 je předcházet environmentálním dopadům činností, produktů a služeb na organizaci a plánovat jejich snížení.

ISO14001 vybo electric
montáž elektromotorů

OHSAS18001

Norma ISO 45001 (Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je nový standard a první mezinárodní standard, který stanoví požadavky na systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

vybo electric ohsas 18001
vybo electric kontrola kvality

ISO50001

Systémy pro správu energie – Energetická účinnost – pomáhá organizacím šetřit peníze i šetřit zdroje a předcházet změně klimatu. ISO 50001 podporuje organizace ve všech sektorech, aby efektivněji využívaly energii prostřednictvím rozvoje systému energetického managementu. Mezinárodní norma ISO 50001: 2011 specifikuje požadavky na budování, údržbu a zlepšování systému energetického managementu. Jeho cílem je umožnit organizacím systematicky usilovat o přístup k dosažení trvalého zlepšování energetické účinnosti, energetické účinnosti, využívání a spotřeby energie.

ISO17025

Obecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří

vybo electric iso50001
vybo electric iso 17025
6000V motory
kontrola kvality elektromotorů vybo electric

Comments are closed.