Serija H27R-SR-ODP

Motor s kliznim prstenom s namotanim rotorom

Serija H27R-SR-ODP

Motor s kliznim prstenom s namotanim rotorom

Serija H27R-SR-ODP

Motor s kliznim prstenom s namotanim rotorom

Serija H27R-SR-ODP

Motor s kliznim prstenom s namotanim rotorom

Klizni elektromotori srednjeg i visokog napona modularnog tipa

H27R-SR-ODP serija

Električni motori s kliznim prstenom srednjeg i visokog napona modularne serije H27R-SR-ODP

Vrsta elektromotora: H27R-SR-ODP (motor s kliznim prstenom s namotanim rotorom)
Veličine okvira: 355 mm-1000 mm
Raspon snage: 132kW-20 000kW
Napon: 2000V-13 800V
Materijal okvira: zavareni čelični okvir
Zaštita: IP21
Hlađenje: IC01, IC06
Montaža: B3, B35, V1, IM V15
Moguće: Mogući prilagođeni napon namotanog rotora
Pribor: PT100, PTC i drugi toplinski elementi mogu se odabrati za zaštitu ležajeva i namotaja Grijači, senzori protiv vibracija i ostalo

Internetski kontakt

00421 907 937 187
(međunarodni menadžer prodaje)
E-mail: mv@vyboelectric.eu

Galerija - Električni motori s kliznim prstenom srednjeg i visokog napona modularnog tipa