Manažment kvality a certifikáty

VYBO Electric je moderná high-tech spoločnosť, ktorá venuje veľkú pozornosť kvalite, životnému prostrediu, bezpečnosti a presnosti a efektívnosti práce a šetreniu energie vo výrobe. Preto je držiteľom mnohých certifikátov a systémov kontroly kvality.

Našou prioritou je kontrola kvality.

Medzi naše certifikáty patria:

 

ISO9001

Norma ISO 9001 Systém riadenia kvality je najpopulárnejším svetovým štandardom pre zvyšovanie kvality.

vybo electric iso 90001
vybo electric vinutie

ISO14001

Účelom systémov environmentálneho manažérstva ISO 14001 je predchádzať environmentálnym dopadom činností, výrobkov a služieb na organizáciu a plánovať ich zníženie.

ISO14001 vybo electric
montáž elektromotorov

OHSAS18001

Norma ISO 45001 (Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) je nový štandard a prvá medzinárodná norma stanovujúca požiadavky na systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

vybo electric ohsas 18001
vybo electric kontrola kvality

ISO50001

Systémy hospodárenia s energiou. Energetická účinnosť pomáha organizáciám šetriť peniaze, šetriť zdroje a predchádzať zmene podnebia. ISO 50001 podporuje organizácie vo všetkých sektoroch, aby využívali energiu efektívnejšie prostredníctvom rozvoja systému energetického manažmentu. Medzinárodná norma ISO 50001: 2011 špecifikuje požiadavky na budovanie, údržbu a zlepšovanie systému energetického manažmentu. Jej cieľom je umožniť organizáciám systematicky uplatňovať prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšenia energetickej účinnosti, energetickej efektívnosti a spotreby energie.

ISO17025

Všeobecné požiadavky na odbornosť skúšobných a kalibračných laboratórií

vybo electric iso50001
vybo electric iso 17025
6000V motory
kontrola kvality elektromotorov vybo electric

Comments are closed.