H27R-SR-ODP-serien

Slipringmotor med lindad rotor

H27R-SR-ODP-serien

Slipringmotor med lindad rotor

H27R-SR-ODP-serien

Slipringmotor med lindad rotor

H27R-SR-ODP-serien

Slipringmotor med lindad rotor

Medium och högspänning Slipring elmotorer modulär typ

H27R-SR-ODP-serien

Mellan- och högspänning Slipring-elmotorer modulär typ H27R-SR-ODP-serien

Typ av elmotor: H27R-SR-ODP (glidringmotor med lindad rotor)
Ramstorlekar: 355-1000 mm
Effektområde: 132kW-20 000kW
Spänning: 2000V-13 800V
Rammaterial: svetsad stålram
Skydd: IP21
Kylning: IC01, IC06
Montering: B3, B35, V1, IM V15
Möjligt: ​​ Möjlig anpassad spänning hos lindad rotor
Tillbehör: PT100, PTC och andra termiska element kan väljas för att skydda lager och lindande värmare, vibrationsdämpande sensorer och andra

Online-kontakt

00421 907 937 187
(Internationell försäljningschef)
E-mail: mv@vyboelectric.eu

Galleri - Mellan- och högspänning Slipring elmotorer modulär typ