Elektriske motorer VYBO

Elektriske motorer 1LC (15kW-400kW, støbejernet)

3000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 11kW 1LC160M1-2

160 11kW 2930 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 15kW 1LC160M2-2

160 15kW 2930 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 18,5kW 1LC160L-2

160 18,5kW 2930 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 22kW 1LC180M-2

180 22kW 2940 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 30kW 1LC200L1-2

200 30kW 2950 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 37kW 1LC200L2-2

200 37kW 2950 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 45kW 1LC225M-2

225 45kW 2960 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 55kW 1LC250M-2

250 55kW 2970 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 75kW 1LC280S-2

280 75kW 2975 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 90kW 1LC280M-2

280 90kW 2975 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 110kW 1LC315S-2

315 110kW 2975 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 132kW 1LC315M-2

315 132kW 2975 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 160kW 1LC315L1-2

315 160kW 2975 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 200kW 1LC315L2-2

315 200kW 2975 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 250kW 1LC355M-2

355 250kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 315kW 1LC355L-2

355 315kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 355kW 1LC355L-2

355 355kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 400kW 1LC355L-2

355 400kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 450kW 1LC355L-2

355 450kW 2980 - Vis mere

1500 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 11kW 1LC160M-4

160 11kW 1460 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 15kW 1LC160L-4

160 15kW 1460 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 18.5kW 1LC180M-4

180 18,5kW 1470 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 22kW 1LC180L-4

180 22kW 1470 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 30kW 1LC200L-4

200 30kW 1470 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 37kW 1LC225S-4

225 37kW 1475 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 45kW 1LC225M-4

225 45kW 1475 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 55kW 1LC250M-4

250 55kW 1480 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 75kW 1LC280S-4

280 75kW 1480 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 90kW 1LC280M-4

280 90kW 1480 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 110kW 1LC315S-4

315 110kW 1480 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 132kW 1LC315M-4

315 132kW 1480 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 160kW 1LC315L1-4

315 160kW 1480 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 200kW 1LC315L2-4

315 200kW 1480 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 250kW 1LC355M-4

355 250kW 1490 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 315kW 1LC355L-4

355 315kW 1490 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 355kW 1LC355L-4

355 355kW 1490 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 400kW 1LC355L-4

355 400kW 1490 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 450kW 1LC355L-4

355 450kW 1490 - Vis mere

1000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 7.5kW 1LC160M-6

160 7,5kW 970 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 11kW 1LC160L-6

160 11kW 970 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 15kW 1LC180L-6

180 15kW 970 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 18.5kW 1LC200L1-6

200 18,5kW 980 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 22kW 1LC200L2-6

200 22kW 980 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 30kW 1LC225M-6

225 30kW 980 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 37kW 1LC250M-6

250 37kW 980 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 45kW 1LC280S-6

280 45kW 980 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 55kW 1LC280M-6

280 55kW 980 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 75kW 1LC315S-6

315 75kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 90kW 1LC315M-6

315 90kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 110kW 1LC315L1-6

315 110kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 132kW 1LC315L2-6

315 132kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 160kW 1LC355M1-6

355 160kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 200kW 1LC355M2-6

355 200kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 250kW 1LC355L-6

355 250kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 280kW 1LC355L-6

355 280kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 315kW 1LC355L-6

355 315kW 990 - Vis mere

700 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 4kW 1LC160M1-8

160 4kW 720 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 5.5kW 1LC160M2-8

160 5,5kW 720 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 7.5kW 1LC160L-8

160 7,5kW 720 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 11kW 1LC180L-8

180 11kW 730 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 15kW 1LC200L-8

200 15kW 730 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 18.5kW 1LC225S-8

225 18,5kW 730 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 22kW 1LC225M-8

225 22kW 730 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 30kW 1LC250M-8

250 30kW 735 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 37kW 1LC280S-8

280 37kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 45kW 1LC280M-8

280 45kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 55kW 1LC315S-8

315 55kW 735 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 75kW 1LC315M-8

315 75kW 735 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 90kW 1LC315L1-8

315 90kW 735 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 110kW 1LC315L2-8

315 110kW 735 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 132kW 1LC355M1-8

355 132kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 160kW 1LC355M2-8

355 160kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 200kW 1LC355L-8

355 200kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 250kW 1LC355L-8

355 250kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 280kW 1LC355L-8

355 280kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor 1LC

Elektrisk motor 315kW 1LC355L-8

355 315kW 740 - Vis mere

Elektriske motorer 3AL (0,75kW-18,5kW, Aluminiumsramme)

3000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 0,75kW 3AL80M1-2

80 0,75kW 2890 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 1,1kW 3AL80M2-2

80 1,1kW 2890 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 1,5kW 3AL90S-2

90 1,5kW 2890 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 2,2kW 3AL90L-2

90 2,2kW 2890 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 3kW 3AL100L-2

100 3kW 2895 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 4kW 3AL112M-2

112 4kW 2910 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 5,5kW 3AL132S1-2

132 5,5kW 2940 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 7,5kW 3AL132S2-2

132 7,5kW 2940 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 11kW 3AL160M1-2

160 11kW 2950 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 15kW 3AL160M2-2

160 15kW 2950 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 18,5kW 3AL160L-2

160 18,5kW 2950 - Vis mere

1500 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 0,75kW 3AL80M-4

80 0,75kW 1430 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 1,1kW 3AL90S-4

90 1,1kW 1440 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 1,5kW 3AL90L-4

90 1,5kW 1440 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 2,2kW 3AL100L1-4

100 2,2kW 1455 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 3kW 3AL100L2-4

100 3kW 1455 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 4kW 3AL112M-4

112 4kW 1460 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 5,5kW 3AL132S-4

132 5,5kW 1470 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 7,5kW 3AL132M-4

132 7,5kW 1470 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 11kW 3AL160M-4

160 11kW 1470 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 15kW 3AL160L-4

160 15kW 1470 - Vis mere

1000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 0,75kW 3AL90S-6

90 0,75kW 955 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 1,1kW 3AL90L-6

90 1,1kW 955 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 1,5kW 3AL100L-6

100 1,5kW 955 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 2,2kW 3AL112M-6

112 2,2kW 970 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 3kW 3AL132S-6

132 3kW 970 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 4kW 3AL132M1-6

132 4kW 970 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 5,5kW 3AL132M2-6

132 5,5kW 970 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 7,5kW 3AL160M-6

160 7,5kW 980 - Vis mere
Elektrisk motor 3AL

Elektrisk motor 11kW 3AL160L-6

160 11kW 980 - Vis mere

Elektriske motorer 3LC (15kW-400kW, støbejernet)

3000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 11kW 3LC160M1-2

160 11kW 2950 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 15kW 3LC160M2-2

160 15kW 2950 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 18.5kW 3LC160L-2

160 18,5kW 2950 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 22kW 3LC180M-2

180 22kW 2960 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 30kW 3LC200L1-2

200 30kW 2970 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 37kW 3LC200L2-2

200 37kW 2970 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 45kW 3LC225M-2

225 45kW 2970 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 55kW 3LC250M-2

250 55kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 75kW 3LC280S-2

280 75kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 90kW 3LC280M-2

280 90kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 110kW 3LC315S-2

315 110kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 132kW 3LC315M-2

315 132kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 160kW 3LC315L1-2

315 160kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 200kW 3LC315L2-2

315 200kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 250kW 3LC355M-2

355 250kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 315kW 3LC355L-2

355 315kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 355kW 3LC355L-2

355 355kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 400kW 3LC355L-2

355 400kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 450kW 3LC355L-2

355 450kW 2980 - Vis mere

1500 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 11kW 3LC160M-4

160 11kW 1470 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 15kW 3LC160L-4

160 15kW 1470 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 18.5kW 3LC180M-4

180 18,5kW 1475 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 22kW 3LC180L-4

180 22kW 1475 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 30kW 3LC200L-4

200 30kW 1480 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 37kW 3LC225S-4

225 37kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 45kW 3LC225M-4

225 45kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 55kW 3LC250M-4

250 55kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 75kW 3LC280S-4

280 75kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 90kW 3LC280M-4

280 90kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 110kW 3LC315S-4

315 110kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 132kW 3LC315M-4

315 132kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 160kW 3LC315L1-4

315 160kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 200kW 3LC315L2-4

315 200kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 250kW 3LC355M-4

355 250kW 1490 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 315kW 3LC355L-4

355 315kW 1490 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 355kW 3LC355L-4

355 355kW 1490 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 400kW 3LC355L-4

355 400kW 1490 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 450kW 3LC355L-4

355 450kW 1490 - Vis mere

1000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 7.5kW 3LC160M-6

160 7,5kW 980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 11kW 3LC160L-6

160 11kW 980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 15kW 3LC180L-6

180 15kW 980 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 18.5kW 3LC200L1-6

200 18,5kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 22kW 3LC200L2-6

200 22kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 30kW 3LC225M-6

225 30kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 37kW 3LC250M-6

250 37kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 45kW 3LC280S-6

280 45kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 55kW 3LC280M-6

280 55kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 75kW 3LC315S-6

315 75kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 90kW 3LC315M-6

315 90kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 110kW 3LC315L1-6

315 110kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 132kW 3LC315L2-6

315 132kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 160kW 3LC355M1-6

355 160kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 200kW 3LC355M2-6

355 200kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 250kW 3LC355L1-6

355 250kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor 3LC

Elektrisk motor 315kW 3LC355L2-6

355 315kW 990 - Vis mere

Elektriske motorer 1AL (0,06kW-22kW, Aluminiumsramme)

3000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,09kW 1AL561-2

56 0,09kW 2700 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,12kW 1AL562-2

56 0,12kW 2700 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,18kW 1AL63M1-2

63 0,18kW 2720 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,25kW 1AL63M2-2

63 0,25kW 2720 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,37kW 1AL71M1-2

71 0,37kW 2755 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,55kW 1AL71M2-2

71 0,55kW 2790 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,75kW 1AL80M1-2

80 0,75kW 2845 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 1,1kW 1AL80M2-2

80 1,1kW 2835 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 1,5kW 1AL90S-2

90 1,5kW 2850 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 2,2kW 1AL90L-2

90 2,2kW 2855 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 3kW 1AL100L-2

100 3kW 2860 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 4kW 1AL112M-2

112 4kW 2880 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 5,5kW 1AL132S1-2

132 5,5kW 2900 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 7,5kW 1AL132S2-2

132 7,5kW 2900 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 11kW 1AL160M1-2

160 11kW 2930 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 15kW 1AL160M2-2

160 15kW 2930 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 18,5kW 1AL160L-2

160 18,5kW 2930 - Vis mere

1500 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,06kW 1AL561-4

56 0,06kW 1300 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,09kW 1AL562-4

56 0,09kW 1300 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,12kW 1AL63M1-4

63 0,12kW 1310 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,18kW 1AL63M2-4

63 0,18kW 1310 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,25kW 1AL71M1-4

71 0,25kW 1340 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,37kW 1AL71M2-4

71 0,37kW 1340 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,55kW 1AL80M1-4

80 0,55kW 1390 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,75kW 1AL80M2-4

80 0,75kW 1390 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 1,1kW 1AL90S-4

90 1,1kW 1390 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 1,5kW 1AL90L-4

90 1,5kW 1400 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 2,2kW 1AL100L1-4

100 2,2kW 1420 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 3kW 1AL100L2-4

100 3kW 1420 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 4kW 1AL112M-4

112 4kW 1435 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 5,5kW 1AL132S-4

132 5,5kW 1440 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 7,5kW 1AL132M-4

132 7,5kW 1450 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 11kW 1AL160M-4

160 11kW 1460 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 15kW 1AL160L-4

160 15kW 1460 - Vis mere

1000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,18kW 1AL71M1-6

71 0,18kW 870 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,25kW 1AL71M2-6

71 0,25kW 870 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,37kW 1AL80M1-6

80 0,37kW 880 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,55kW 1AL80M2-6

80 0,55kW 880 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,75kW 1AL90S-6

90 0,75kW 905 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 1,1kW 1AL90L-6

90 1,1kW 905 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 1,5kW 1AL100L-6

100 1,5kW 920 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 2,2kW 1AL112M-6

112 2,2kW 935 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 3kW 1AL132S-6

132 3kW 960 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 4kW 1AL132M1-6

132 4kW 960 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 5,5kW 1AL132M2-6

132 5,5kW 960 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 7,5kW 1AL160M-6

160 7,5kW 970 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 11kW 1AL160L-6

160 11kW 970 - Vis mere

700 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,18kW 1AL80M1-8

80 0,18kW 645 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,25kW 1AL80M2-8

80 0,25kW 645 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,37kW 1AL90S-8

90 0,37kW 675 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,55kW 1AL90L-8

90 0,55kW 680 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 0,75kW 1AL100L1-8

100 0,75kW 680 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 1,1kW 1AL100L2-8

100 1,1kW 680 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 1,5kW 1AL112M-8

112 1,5kW 690 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 2,2kW 1AL132S-8

132 2,2kW 710 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 3kW 1AL132M-8

132 3kW 710 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 4kW 1AL160M1-8

160 4kW 720 - Vis mere
Elektrisk motor 1AL

Elektrisk motor 5,5kW 1AL160M2-8

160 5,5kW 720 - Vis mere

Elektriske motorer H17RL - Høj ydeevne

3000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 400kW H17RL-355-2

355 400kW 2978 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 450kW H17RL-355-2

355 450kW 2978 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 500kW H17RL-355-2

355 500kW 2978 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 560kW H17RL-400-2

400 560kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 630kW H17RL-400-2

400 630kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 710kW H17RL-400-2

400 710kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 800kW H17RL-450-2

450 800kW 2985 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 900kW H17RL-450-2

450 900kW 2985 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 1000kW H17RL-450-2

450 1000kW 2985 - Vis mere

1500 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 400kW H17RL-355-4

355 400kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 450kW H17RL-355-4

355 450kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 500kW H17RL-355-4

355 500kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 560kW H17RL-355-4

355 560kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 560kW H17RL-400-4

400 560kW 1488 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 630kW H17RL-400-4

400 630kW 1488 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 710kW H17RL-400-4

400 710kW 1789 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 800kW H17RL-400-4

400 800kW 1488 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 800kW H17RL-450-4

450 800kW 1488 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 900kW H17RL-450-4

450 900kW 1490 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 1000kW H17RL-450-4

450 1000kW 1490 - Vis mere

1000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 315kW H17RL-355-6

355 315kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 355kW H17RL-355-6

355 355kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 400kW H17RL-355-6

355 400kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 450kW H17RL-400-6

400 450kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 500kW H17RL-400-6

400 500kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 560kW H17RL-400-6

400 560kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 630kW H17RL-450-6

450 630kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 710kW H17RL-450-6

450 710kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 800kW H17RL-450-6

450 800kW 990 - Vis mere

700 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 280kW H17RL-355-8

355 280kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 315kW H17RL-355-8

355 315kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 355kW H17RL-400-8

400 355kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 400kW H17RL-400-8

400 400kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 450kW H17RL-400-8

400 450kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 500kW H17RL-400-8

400 500kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 500kW H17RL-450-8

450 500kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 560kW H17RL-450-8

450 560kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17RL vybo electric

Elektrisk motor 630kW H17RL-450-8

450 630kW 742 - Vis mere

Elektriske motorer H17R IC411 - Høj ydeevne

3000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 185kW H17R-315-2

315 185kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 200kW H17R-315-2

315 200kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 220kW H17R-315-2

315 220kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 250kW H17R-315-2

315 250kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 280kW H17R-315-2

315 280kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 315kW H17R-355-2

355 315kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 355kW H17R-355-2

355 355kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 400kW H17R-355-2

355 400kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 450kW H17R-355-2

355 450kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 500kW H17R-400-2

400 500kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 560kW H17R-400-2

400 560kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 630kW H17R-400-2

400 630kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 710kW H17R-400-2

400 710kW 2980 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 800kW H17R-450-2

450 800kW 2982 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 900kW H17R-450-2

450 900kW 2982 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1000kW H17R-450-2

450 1000kW 2982 - Vis mere

1500 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 185kW H17R-315-4

315 185kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 200kW H17R-315-4

315 200kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 220kW H17R-315-4

315 220kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 250kW H17R-315-4

315 250kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 280kW H17R-315-4

315 280kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 315kW H17R-355-4

355 315kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 355kW H17R-355-4

355 355kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 400kW H17R-355-4

355 400kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 450kW H17R-355-4

355 450kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 500kW H17R-400-4

400 500kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 560kW H17R-400-4

400 560kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 630kW H17R-400-4

400 630kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 710kW H17R-400-4

400 710kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 800kW H17R-450-4

450 800kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 900kW H17R-450-4

450 900kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1000kW H17R-450-4

450 1000kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1120kW H17R-450-4

450 1120kW 1485 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1250kW H17R-500-4

500 1250kW 1488 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1400kW H17R-500-4

500 1400kW 1488 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1600kW H17R-500-4

500 1600kW 1488 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1800kW H17R-560-4

560 1800kW 1488 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 2000kW H17R-560-4

560 2000kW 1488 - Vis mere

1000 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 185kW H17R-315-6

315 185kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 200kW H17R-315-6

315 200kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 220kW H17R-315-6

315 220kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 250kW H17R-355-6

355 250kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 280kW H17R-355-6

355 280kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 315kW H17R-355-6

355 315kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 355kW H17R-400-6

400 355kW 985 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 400kW H17R-400-6

400 400kW 988 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 450kW H17R-400-6

400 450kW 988 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 500kW H17R-400-6

400 500kW 988 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 560kW H17R-450-6

450 560kW 988 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 630kW H17R-450-6

450 630kW 988 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 710kW H17R-450-6

450 710kW 988 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 800kW H17R-450-6

450 800kW 988 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 900kW H17R-500-6

500 900kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1000kW H17R-500-6

500 1000kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1120kW H17R-500-6

500 1120kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1250kW H17R-500-6

500 1250kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1400kW H17R-560-6

560 1400kW 990 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1600kW H17R-560-6

560 1600kW 990 - Vis mere

700 omdr./min.

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 160kW H17R-355-8

355 160kW 738 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 185kW H17R-355-8

355 185kW 738 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 200kW H17R-355-8

355 200kW 738 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 220kW H17R-355-8

355 220kW 738 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 250kW H17R-355-8

355 250kW 738 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 280kW H17R-400-8

400 280kW 738 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 315kW H17R-400-8

400 315kW 738 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 355kW H17R-400-8

400 355kW 738 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 400kW H17R-400-8

400 400kW 738 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 400kW H17R-450-8

450 400kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 450kW H17R-450-8

450 450kW 740 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 500kW H17R-450-8

450 500kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 560kW H17R-450-8

450 560kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 630kW H17R-500-8

500 630kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 710kW H17R-500-8

500 710kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 800kW H17R-500-8

500 800kW 742 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 900kW H17R-500-8

500 900kW 745 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1000kW H17R-560-8

560 1000kW 745 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1120kW H17R-560-8

560 1120kW 745 - Vis mere
Elektrisk motor H17R vybo electric

Elektrisk motor 1250kW H17R-560-8

560 1250kW 745 - Vis mere

Elektriske motorer H27R - Høj ydeevne

H27R

Type Ramme Aktiver Hastighed Pris
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 200kW, H27R

efter anmodning 200kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 250kW, H27R

efter anmodning 250kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 300kW, H27R

efter anmodning 300kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 315kW, H27R

efter anmodning 315kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 355kW, H27R

efter anmodning 355kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 375kW, H27R

efter anmodning 375kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 400kW, H27R

efter anmodning 400kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 450kW, H27R

efter anmodning 450kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 500kW, H27R

efter anmodning 500kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 550kW, H27R

efter anmodning 550kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 600kW, H27R

efter anmodning 600kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 630kW, H27R

efter anmodning 630kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 700kW, H27R

efter anmodning 700kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 710kW, H27R

efter anmodning 710kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 750kW, H27R

efter anmodning 750kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 800kW, H27R

efter anmodning 800kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 850kW, H27R

efter anmodning 850kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 900kW, H27R

efter anmodning 900kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 950kW, H27R

efter anmodning 950kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1000kW, H27R

efter anmodning 1000kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1150kW, H27R

efter anmodning 1150kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1200kW, H27R

efter anmodning 1200kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1250kW, H27R

efter anmodning 1250kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1300kW, H27R

efter anmodning 1300kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1350kW, H27R

efter anmodning 1350kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1400kW, H27R

efter anmodning 1400kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1450kW, H27R

efter anmodning 1450kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1500kW, H27R

efter anmodning 1500kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1550kW, H27R

efter anmodning 1550kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1600kW, H27R

efter anmodning 1600kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1650kW, H27R

efter anmodning 1650kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1700kW, H27R

efter anmodning 1700kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1750kW, H27R

efter anmodning 1750kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1800kW, H27R

efter anmodning 1800kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1850kW, H27R

efter anmodning 1850kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1900kW, H27R

efter anmodning 1900kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 1950kW, H27R

efter anmodning 1950kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 2000kW, H27R

efter anmodning 2000kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 2100kW, H27R

efter anmodning 2100kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 2200kW, H27R

efter anmodning 2200kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 2300kW, H27R

efter anmodning 2300kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 2400kW, H27R

efter anmodning 2400kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 2500kW, H27R

efter anmodning 2500kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 2600kW, H27R

efter anmodning 2600kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 2700kW, H27R

efter anmodning 2700kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 2800kW, H27R

efter anmodning 2800kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 2900kW, H27R

efter anmodning 2900kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 3000kW, H27R

efter anmodning 3000kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 3100kW, H27R

efter anmodning 3100kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 3200kW, H27R

efter anmodning 3200kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 3300kW, H27R

efter anmodning 3300kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 3400kW, H27R

efter anmodning 3400kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 3500kW, H27R

efter anmodning 3500kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 3600kW, H27R

efter anmodning 3600kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 3700kW, H27R

efter anmodning 3700kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 3800kW, H27R

efter anmodning 3800kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 3900kW, H27R

efter anmodning 3900kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 4000kW, H27R

efter anmodning 4000kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 4100kW, H27R

efter anmodning 4100kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 4200kW, H27R

efter anmodning 4200kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 4300kW, H27R

efter anmodning 4300kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 4400kW, H27R

efter anmodning 4400kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 4500kW, H27R

efter anmodning 4500kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 4600kW, H27R

efter anmodning 4600kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 4700kW, H27R

efter anmodning 4700kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 4800kW, H27R

efter anmodning 4800kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 4900kW, H27R

efter anmodning 4900kW efter anmodning - Vis mere
Elektrisk motor med høj spænding H27R

Elektrisk motor med høj spænding 5000kW, H27R

efter anmodning 5000kW efter anmodning - Vis mere

 
VYBO elmotorer på lager. Vi har alle disse motorer på lager og sender dem så snart ordren er modtaget. Ring eller e-mail os i dag for et tilbud. Vi ser frem til dine spørgsmål.

Højspændingselektriske motorer på lager

VYBO elmotor med IE2, IE3, IE4 effektivitet. I vores tilbud kan du vælge motorer med et bredt effektområde og forskellige størrelser. Du kan også vælge den motoreffektivitet, du er interesseret i, fra IE1 til IE4. I denne database finder du alle de mest solgte motortyper fra mindre 3-fasede AL-motorer til større 3-fasede LC-motorer og de største H17RL, H17R eller H27R. For mere information klik på den ønskede motor og læs mere information. Et datablad, måltegninger, gallerier og anden information er tilgængelig for hver motor. Takket være dem vil du lære alle de nødvendige oplysninger, du har brug for for at træffe det rigtige valg.

Elmotorer med mellemspænding på lager

Elmotor 3000V-6000V spænding på lager. Vores lager er et af de største lagre for elektriske motorer i Slovakiet. Vi behandler ordrer eksplicit uden unødvendigt lange kundeventetider. Fragtpriserne er meget rimelige, og du har gratis emballage. Vores medarbejdere arbejder meget omhyggeligt og hurtigt. Du kan få dine bestilte motorer i din virksomhed på kort tid.

Elektriske lavspændingsmotorer på lager

Salg af VYBO elmotorer. Vi har også en række andre typer elmotorer på lager såsom: B. DC motorer, motorer til eksplosionsfarlige områder, elmotorer med bremser, højspændingsmotorer og mange andre. For et komplet tilbud kan du konsultere vores e-shop eller kontakte os. Fortæl os blot hvilken motor du er interesseret i, hvad den bruges til, i hvilken drift, med hvilke krav osv. Ud fra dette kan vi rådgive dig om en skræddersyet motor.

VYBO elektriske elektriske motorer – det rigtige valg

Undrer du dig over, hvorfor du skal vælge en elmotor fra VYBO Electric? Der er flere grunde, nedenfor opsummerer vi nogle grundlæggende:
– Bredt udvalg af elektriske motorer
– alle motorer på lager
– lave motorpriser
– Ekspreslevering til Tyskland
– lave transportpriser
– Pakning er gratis
– Online database over elektriske motorer
– detaljerede beskrivelser af hver motor
– Online butik
– gratis konsultation

VYBO Electric – et af de største lagre for elektriske motorer i Europa

Trefasede motorer er en stabil del af produktionen og andre industrielle processer. Med sin styrke og utrættelige præstation er han en af ​​de mest pålidelige medarbejdere. De ved, hvordan de skal bruge dem i en række forskellige opgaver. Du kan for eksempel løbe et løbebånd eller et løbebånd. Disse motorer vil finde anvendelser i en række industrier såsom kraft, bilindustrien, minedrift, metallurgi og mange andre. Du kan vælge spænding efter dine krav, enten 380V, 400V, 690V eller en spændingstilpasning (op til flere tusinde volt).

Comments are closed.