Krúžkové elektromotory s ventilátorom na strane DE

Modulárny krúžkový elektromotor, typ IC611

Krúžkové elektromotory s ventilátorom na strane DE

Modulárny krúžkový elektromotor, typ IC611

Krúžkové elektromotory s ventilátorom na strane DE

Modulárny krúžkový elektromotor, typ IC611

Krúžkové elektromotory s ventilátorom na strane DE

Modulárny motor so zberným krúžkom, typ IC611

Krúžkové elektromotory s ventilátorom na strane DE

Typ elektromotora: H27R-SR-EC (krúžkový motor s navinutým rotorom)
Veľkosti rámu: 355 mm – 1 000 mm
Rozsah výkonu: 132kW-20 000kW
Napätie: 2 000 V – 13 800 V
Materiál rámu: zváraný oceľový rám
Ochrana: IP44, IP54, IP55
Chladenie: IC81W, IC86W
Montáž: B3, B35, V1, IM V15
Možné: Možné prispôsobené napätie vinutého rotora
Príslušenstvo: PT100, PTC a ďalšie tepelné prvky je možné zvoliť na ochranu ložísk a vinutia, ohrievače, antivibračné snímače a ďalšie

Online kontakt

00421 907 937 187
(medzinárodný obchodný manažér)
E-mail: mv@vyboelectric.eu

Galéria - Krúžkové elektromotory s ventilátorom na strane DE